Fysisk aktivitet och hjärnhälsa för skolungdomar – ny stor forskningsstudie

Nyheten publicerad | 2018-07-06

Gymnastik- och idrottshögskolan startar en ny stor forskningsstudie om skolungdomars hälsa. Den totala budgeten är cirka 35 miljoner kronor.
– Jag är väldigt glad över att tillsammans med involverade företag, stiftelser och skolor få bidra med kunskap om skolelevers hjärnhälsa och förbättrade förutsättningar för fysisk aktivitet under skoldagen, säger Håkan Larsson, professor vid GIH och forskningsledare för det nya projektet.

Allt fler barn och ungdomar lider av mental ohälsa, vilket innebär ökad risk för sjukdom, nedsatt studie- och arbetsförmåga och personligt lidande. Därför går svenska företag samman med forskare vid GIH i det nya forskningsprojektet. Forskningssamarbetet kan stärka samhällsekonomin och skapa en grund för nya produkter och tjänster för både konsument- och företagsmarknaden. Nya affärsmöjligheter växer fram i takt med ökad efterfrågan på lösningar till stöd för fysisk aktivitet som stimulerar hjärnhälsa.

Läs hela pressmeddelandet