Flera projekt har beviljats av externa finansiärer

Nyheten publicerad | 2018-01-29

GIH har fått drygt tio projekt beviljade av Vetenskapsrådet, Riksidrottsförbundet och Centrum för idrottsforskning. Ett av projekten som finansierats av Vetenskapsrådet är en forskarskola i idrottsdidaktik för adjunkter vid nio lärosäten med lärarutbildning i idrott och hälsa.

Svenska kanotförbundet har beviljats medel från Riksidrottsförbundet för att i samverkan med GIH genomföra projekt inom praktiknära elitdrottsforskning. Detta inkluderar både elitkanotister inom sprintpaddling och kanotister med funktionsvariation, det vill säga elitaktiva inom parakanot. 

GIH har även fått forskningsprojekt beviljade av Centrum för idrottsforskning.

Läs pressmeddelandet