Läsk kopplas starkare till fetma

Nyheten publicerad | 2018-01-05

Bild på Erik HemmingssonEn ny forskningsgenomgång kopplar konsumtionen av sockrade drycker till övervikt och fetma. Allt fler länder i världen inför nu sockerskatt i ett försök att bromsa fetmaepidemin. Svenska forskare efterlyser en skatteväxling som gynnar frukt och grönt.

Forskare har länge rapporterat om en koppling mellan sötade drycker och fetma, men det har också funnits en osäkerhet, främst på grund av att ett antal industrisponsrade studier inte sett ett sådant samband.

30 nya studier

De senaste åren har många nya studier tillkommit och resultaten av dessa analyseras i en artikel i tidskriften Obesity facts. Forskarna har vägt in 30 nya studier som inte sponsrats av industrin, publicerade åren 2013 till 2015, och med sammanlagt 244 651 deltagare från runt om i världen. Det ska jämföras med de 32 studier som dessförinnan publicerades mellan 1990 och 2012. Bland de artiklar man gått igenom finns både observationsstudier och randomiserade kontrollstudier.

Sockrade drycker har effekt

Forskarna betonar att även andra livsstilsfaktorer kan bidra till fetma och att det är nästan omöjligt rent metodmässigt att helt säkert avgöra vad som är orsak och verkan. Men med tanke på att alla studier utom en visat på ett samband menar de att resultaten tyder på en oberoende effekt av sockrade drycker och att det finns ett akut behov av folkhälsopolitiska insatser för att minska konsumtionen.
– Det är ju en bevistrappa där en del har väldigt högt ställda krav. Själv var jag övertygad om sambandet för tio år sedan. Med den här analysen finns absolut ingen svaghet kvar, vare sig epidemiologiskt eller molekylärt, säger Erik Hemmingsson som är docent och fetmaforskare på Gymnastik- och Idrottshögskolan.

Grundare till Fetmainitiativet

Han är en av grundarna till Fetmainitiativet som undertecknats av en stor del av landets akademiska expertis på området. Dussintals ledande forskare och läkare kräver att regeringen vidtar en rad åtgärder för att bemöta fetmaproblemet som i dag är tydligt klassrelaterat. Bland annat vill de se en skatteväxling där punktskatten höjs på läsk men sänks på nyttiga livsmedel som grönsaker och frukt.
– Det är orimligt att ha samma kilopris på godis och tomater. Handeln och industrin tjänar stora pengar på skräpmaten men det är skattebetalarna som får betala för den ohälsa som blir följden, säger Erik Hemmingsson.

Strax före jul ingick han i en delegation forskare som uppvaktade sakkunniga på socialdepartementet.
– De svar vi fick var så bleka. Jag vet inte varför man inte agerar. När det gäller en skatteväxling är det ju bara att trycka på knappen, säger Erik Hemmingsson.

Ingen framgångsrik insats mot fetman

Världshälsoorganisationen WHO:s arbete för att hejda fetmaepidemin på global nivå har hittills inte varit särskilt framgångsrikt. WHO har fått ändra sina prognoser och tror nu att andelen med övervikt och fetma i världen kommer att öka ända fram till 2030.

Men ett trendskifte tycks vara på gång. Enligt en rapport från det ledande marknadsanalysföretaget Euromonitor International har hittills 19 länder runt om i världen infört sockerskatt på drycker och andra livsmedel med syftet att uppfylla Världshälsoorganisationens mål att minska sockerkonsumtion med 20 procent.

Läs artikeln i SvD