Erik Hemmingsson om ökad barnfetma i Sverige

Nyheten publicerad | 2018-09-03

Bild på Erik HemmingssonLyssna på Erik Hemmingsson som uttalar sig om att barnfetman i Sverige är större i glesbygd och i områden som är socioekonomiskt mer utsatta.

På SR Ekot, i P1 nyheter och i reportage i olika tidningar skrivs om att antal feta barn i fyraårsåldern är dubbelt så vanligt bland de kommuner som är fattiga än de som är rika. Här intervjuas Sara från Södertälje som ingår i det som kallas Södertäljemodellen och som gått ner 25 kilo. Södertäljemodellen går ut på att barnmorskor och skolsköterskor fångar upp de barn som är kraftigt överviktiga. Under kontinuerliga möten får de träffa läkare, barnmorskor och sköterskor.

I Göteborg och Stockholm är det dubbelt så vanligt med övervikt och fetma bland fyraåringar i socioekonomiskt utsatta områden som Skärholmen och Angered jämfört med områden som Örgryte och Danderyd där de har en bättre ekonomi och högre utbildning. Det visar landstingets barnhälsorapport för 2017.

Erik Hemmingsson är fetmaforskare vid GIH:
– Det här är ett problem som har sin grogrund i klasskillnader där även tandhälsa, diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och förkortad livslängd har en påverkan. Det är extremt utslagsgivande beroende på vilken utbildning och inkomst våra föräldrar har och var vi bor.

I 19 av de 21 landsting som ingår i barnhälsorapporten skiljer sig barnfetman åt mellan storstad och glesbygd.
– Från det att vi föds innan tio år då etablerar vi hur många fettceller vi bär på resten av livet. Efter 20-25 års ålder skapar vi inte så många nya fettceller. De första åren är en extrem kritisk period i vårt liv, säger Erik Hemmingsson.

Lyssna på SR Ekot

Läs artiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter