Erik Hemmingsson om "den goda fetman"

Nyheten publicerad | 2018-05-31

Erik Hemmingsson uttalar sig i P1 Morgon som sändes på morgonen den 31 maj. Anledningen är en studie som publicerats i tidningen The Lancet med 90 000 amerikanska kvinnor. Den handlar om att det inte går att prata om den hälsosamma trivselvikten och "den goda fetman".

– Det finns en koppling mellan fetma och ohälsa, men det finns även en grupp som är överviktiga som inte har metabola sjukdomar. Men vi vet att de med övervikt har en ökad risk för högt blodtryck och diabetes. Det som är bra med studien är att den tar hänsyn till många olika faktorer som ligger bakom infarkter och strokes. Den tittar på de oberoende faktorerna med fetma i relation till riskfaktorerna och livsstilen. Det är ett stort antal kvinnor med i studien som pågått under lång tid och de tydliga resultaten går i linje med det som har publicerat de senaste åren.

– Det blir allt tydligare att fetma är en oberoende riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke, som i sig är beroende av de metabola faktorerna som högt blodtryck och höga blodfetter.

Tror du att resultatet skulle vara annorlunda om studien på 90 000 kvinnor skulle göras på män?

– Det brukar inte vara så stora könsskillnader mellan män och kvinnor i dessa studier så resultatet kan även gälla för män.

Det finns idag en debatt om hälsokultur och att vi ska vara smala. Samtidigt som många pratar om trivselvikt. Vad anser du om detta?

– Övervikt etableras under den tidiga uppväxten upp till tio år. Som vuxen kan det vara svårt att göra något åt detta. Det blir en kamp mot biologin. Då är det bra att ha en trivselvikt om man har en bra livsstil. Om vi rör på sig regelbundet och äter medvetet kan man hålla nere de metabola riskfaktorerna och ändå ha en viss övervikt. Då är inte de extra kilona de underliggande orsakerna till den stora ohälsan som kan leda till hjärtinfarkt och stroke.

Om man mäter de metabola värdena och de är bra – är det då okej att ha några extra kilon?

– Vi fokuserar mycket på vikten, vilket är bra då vi idag har en epidemi av övervikt och fetma som vi måste börja förebygga. Vi kan inte längre ignorera att risken ökar av fetman. Däremot kan individen ändra sin livsstil för att förhindra metabol ohälsa, infarkter och dödlighet. Vi kan göra mycket som individ!

Lyssna på inslaget i P1 Morgon