Enkel metod mäter effekt i vardagliga aktiviteter

Nyheten publicerad | 2018-09-28

Jane Salier Erikssons avhandling syftar till att utvärdera om man kan använda mätningar av hjärtfrekvens som en metod för att bedöma syreupptagningsnivåer i vardagliga aktiviteter, som att cykla eller gå till jobbet.
– Många av de metoder som mäter syreupptagning är komplicerade och kostsamma att använda i stor skala, och därför finns det ett behov av enklare mätmetod, säger Jane Salier Eriksson.

Syftet med avhandlingen var att utvärdera om hjärtfrekvensmetoden även kan uppskatta syreupptagning när försökspersonerna antingen gick eller cyklade till sina arbeten. Metoden baseras på relationen mellan hjärtfrekvens och syreupptag i varje individ under standardiserade villkor inomhus. Detta förhållande används sedan för att utifrån hjärtfrekvens vid en fysisk aktivitet beräkna dess syreupptag. Men det är inte helt säkert att relationen är densamma när man cyklar eller går till jobbet där villkoren för utomhus som vind, temperatur och stress från trafikmiljö kan påverka. Här testades även ett mobilt syreupptagningssystem i både laboratoriemiljö och under fältförhållanden för att säkerställa dess validitet inför utvärderingen.

Läs hela pressinformationen