Ansökan om ställning som studentkår vid GIH

Nyheten publicerad | 2018-11-30

Information om ansökan om ställning som studentkår vid GIH för perioden 2019-07-01 ̶ 2022-06-30. I enlighet med högskolestyrelsens beslut 2010-04-22 ska ansökan från studentsammanslutning om ställning som studentkår för perioden 2019-07-01 ̶ 2022-06-30 ställas till GIH:s styrelse och ha inkommit senast 2019-01-15. En elektronisk version skickas via e-post till registrator@gih.se

Ansökan ska innehålla:

 • redogörelse för sammanslutningens organisation och
 • stadgar beslutade av sammanslutningens medlemmar.

I stadgarna ska anges:

 • sammanslutningens ändamål och verksamhetsområde,
 • vilket som är det högsta beslutade organet och hur det utses,
 • hur beslut av det högsta beslutande organet och av styrelsen fattas och ges tillkänna,
 • hur inträde i och utträde ut sammanslutningen sker,
 • hur stadgarna ändras,
 • hur ansvarsfrihet för styrelsen beviljas och
 • hur sammanslutningen upplöses.

Studentsammanslagningen ska i anslutning till ansökan, redogöra för sin förmåga att:

 • föra register över sina medlemmar,
 • årligen till högskolan redovisa sin verksamhet och hur många studenter som är medlemmar,
 • på begäran av högskolan tillhandahålla högskolan sitt medlemsregister och
 • eventuella handlingar som sammanslutningen vill åberopa.

I ansökan ska diarienumret GIH 2018/534 anges. Eventuella frågor besvaras av Katarina Offnegårdh, Utbildnings- och forskningsavdelningen telefon: 08-120 538 27.

Läs beslutet om riktlinjer för ställningen