50 kvinnliga förebilder utsedda av SAFWIS

Nyheten publicerad | 2018-03-09

På den internationella kvinnodagen den 8 mars hade SAFWIS sitt årliga evenemang. I år uppmärksammades 20 historiska och 30 nutida kvinnliga idrottsförebilder som arbetar för ökad inkludering och jämställdhet.
– Samarbetet inom SAFWIS har bidragit till att synliggöra och lyfta förebilder inom idrotten. Det känns fantastiskt att så många vill ta del av den här dagen och bidra till en ökad inkludering och jämställdhet inom idrotten, säger Åsa Bäckström, lektor vid GIH och en av initiativtagarna till SAFWIS.

Läs vilka kvinnliga förebilder som blev utvalda i pressmeddelandet