Staffan Hultgren tilldelas författarstipendium

Nyheten publicerad | 2017-01-03

Bokomslaget för TId för samtalSveriges Läromedelsförfattares Förbund, SLFF, har tilldelat Staffan Hultgrens bok "Tid för samtal" författarstipendier för åren 2016 och 2017. Stipendiet delas ut varje år och tilldelas en summa som syftar till att uppmuntra och inspirera till mer skrivande.

Författarstipendiet gäller läromedel som är publicerade i Sverige, Norge och Finland. Den erhållna summan bestäms av Stipendienämnden, är skattefritt och kräver ingen motprestation utan syftar till att författaren ska bli inspirerad till att fortsätta med sitt skrivande.

Idén till boken kom från deltagare från kursen Motiverade samtal som ville att han skulle skriva ner det han gör i kursrummet.

– Jag arbetade med processen från tanke till idé i 2,5 år och tyckte det var inspirerande att skriva mer fritt eftersom jag tidigare har skrivit mer formellt akademiskt. Förlaget Liber var intresserade av att ge ut boken så jag skickade in grovmanus till den språklige redaktören och det var nu som själva jobbet började. Redaktören återkom med en massa synpunkter och under hela hösten hade vi ett givande samarbete, vilket bidragit till att jag är extremt nöjd med språket…

Utvecklar samtalsskickligheten

Boken är detaljrik och visar på samtalets komplexitet där små ord kan väga tungt samtidigt som följsamheten i samtalets utveckling har en stark påverkan.
– Även förhållningssätt och samtalets struktur om varför vi pratar, talar med varandra, över huvudtaget berörs i olika sammanhang. De principer vid samtal och yttranden som jag skriver om i boken kan användas i skolan, vården, socialt arbete, samtal mellan barn och vuxna. Förhoppningsvis bidrar boken till att få inspiration, idéer och tips om hur vi kan utveckla vår samtalsskicklighet, utforska egna värderingar och därmed i samförstånd skapa en god samtalsanda, säger Staffan Hultgren.

Det är den femte boken som Staffan Hultgren ger ut och på frågan om han ska skriva ytterligare en bok ler han lite hemlighetsfullt.

– Jag har olika uppslag och idéer, blir nog i så fall med betoning på hur man når barn och utvecklar deras klokhet, vilket verkar vara angeläget i dagens komplexa samhällsbild…

Exempel på samtal från verkligheten

Boken ”Tid för samtal” handlar om vad som sker vid samtal, vad vill vi säga, vad vill vi höra, vad vill vi åstadkomma och hur vi kan agera? Den belyser samtalet utifrån ett Motivational Interviewing-inspirerat perspektiv och beskriver strategier med tydlig teoretisk förankring som läsaren kan utforska, prova och förädla i olika samtalsexempel. Samtalsexemplen ger nya tankar och ny förståelse för hur vi samtalar och hur vi kan samtala. Exemplen kommer från samtal mellan vuxna och vuxna och barn, samtal som berör både professionella och privata relationer, från skolan, vården och familjelivet. 

Staffan Hultgren är verksam vid GIH med ansvar för fristående kurser i motiverande samtal och är anlitad vid uppdragsutbildning och forskning inom MI. Han har omfattande yrkeserfarenhet av att möta människor i förändring och utveckling utifrån en pedagogisk beteendevetenskaplig grundsyn.