Jonas Mikaels disputerar med sin avhandling om friluftsliv

Nyheten publicerad | 2017-10-20

Jonas Mikaels, doktorand vid GIH, har i sin avhandling undersökt friluftsliv som kunskapsområde inom ämnet idrott och hälsa. Resultaten visar att genom en platsresponsiv pedagogik, som tar utgångspunkt i platsers kulturella, ekologiska och historiska förutsättningar, skapas nya möjligheter för lärande i friluftsliv i skolan.

Resultaten visar att beroende på hur vi föreställer oss friluftsliv som kunskapsområde inom ämnet idrott och hälsa skapas såväl möjligheter som begränsningar för vad som anses möjligt. Avhandlingen baseras på intervjuer med lärare i Nya Zeeland, studenters reflektionsböcker från en månadslång tur i kanadensiska Klippiga bergen samt läroplansdokument, intervjuer och workshopreflektioner från en ettårig fallstudie med en grupp lärare inom idrott och hälsa i Sverige.

Läs hela pressmeddelandet