Ny bok 2016: Rörelseförmåga i idrott och hälsa: en bok om rörelse, kunskap och lärande

Nyheten publicerad | 2016-12-13

Ny bok 2016: Rörelseförmåga i idrott och hälsa: en bok om rörelse, kunskap och lärande. Författare från GIH är Håkan Larsson

Omslag Rörelseförmåga i idrott och hälsa

Om boken

I ämnet idrott och hälsa ska eleverna få möjlighet att utveckla sin rörelse­förmåga. Men vad är rörelseförmåga egentligen? Innebär det att vara framgångsrik i bollspel, att kunna springa fort eller att behärska en satstagning för en rotation i luften? 

Genom att ge en bild av vad rörelseförmåga kan vara, hur rörelse­förmåga kan utvecklas och vad det kan betyda för elever att röra sig på olika sätt i olika sammanhang, bidrar Rörelseförmåga i idrott och hälsa med tankar och idéer om hur undervisning i ämnet kan utformas.

Boken handlar också om hur vi kan utmana normer som påverkar elevers lärande, undervisningens innehåll samt våra föreställningar om vad som räknas som ”bra i idrott”. Författarna hoppas att boken ska kunna bidra till ett perspektivskifte som utmanar de (ofta outtalade och förgivettagna) kvalitetskrav som etablerade och formaliserade idrotter bär med sig till undervisningen i idrott och hälsa.

Boken vänder sig främst till studerande som ska bli lärare i idrott och hälsa samt verksamma lärare, men också till andra som har intresse av undervisning i rörelse och rörelseförmåga.

Läs mer om boke Rörelseförmåga i idrott och hälsa på Studentlitteratur

Författare

Håkan Larsson