Ny bok 2016: Om gång, cykling, hälsa och en hållbar utveckling

Nyheten publicerad | 2016-04-18

Ny bok 2016: Om gång, cykling, hälsa och en hållbar utveckling. Författare är Peter Schantz

 

Rapportens slutsats

En av rapportens slutsatser är att gång och cykling utgör basen i den rörelsepyramid som kan bidra till ökad folkhälsa. Det motiverar stora satsningar inom transportsektorn för att skapa säkra, trygga och attraktiva färdvägsmiljöer för fotgängare och cyklister.

Det finns ett stort behov av att höja medvetandegraden bland allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän verksamma inom såväl kommuner som landsting och myndigheter om de frågor som rapporten behandlar och dess slutsatser. Den belägenhet vi befinner oss i motiverar även att skolan får ett särskilt uppdrag som handlar om att undervisa om gång och cykling i ett sammanhang av transporter, och att belysa dessa rörelseformer ur perspektiv av både hälsa och hållbar utveckling.

Läs mer om rapporten på Trafikverkets hemsida.

Läs mer om rapporten i publiceringsdatabasen diva.portal.org

Författare