Ny bok 2016: Hur är det i praktiken?

Nyheten publicerad | 2016-03-07

Ny bok 2016: Hur är det i praktiken: Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa. Författare från GIH är: Håkan Larsson, Suzanne Lundvall och Jane Meckbach.

Om boken

Vad ska elever lära sig i idrott och hälsa? Hur lägger man upp undervisning som stödjer alla elever i deras lärande? Hur kan lärare göra likvärdiga bedömningar av elevers kunskaper? Detta är några av de frågor som behandlas i denna bok. Boken sammanfattar den forskning som genomförts inom Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD).

Läs mer om boken Hur är det i praktiken på DiVA.org

Författare från GIH