Ny bok 2015: Visuella metoder

Nyheten publicerad | 2015-10-22

Ny bok 2015: Visuella metoder. Författare är Åsa Bäckström och Vaike Fors.

Bokomslag för Visuella metoder 

Vi kommunicerar i stor utsträckning med hjälp av bilder. I förhållande till tidigare bildteknologier är det digitala fotograferandet – såväl som lagrandet, samlandet och spridandet av bilder – både lättare, snabbare och billigare.

Den här boken ger handfasta förslag och råd till dig som vill ägna dig åt empiriskt vetenskapligt arbete med visuella metoder för att studera sociala och kulturella fenomen i samhället. Du får samtidigt en djupare förståelse för de vetenskapliga ställningstaganden som blir aktuella i arbetet med visuella metoder. Genom många exempel från både svensk och internationell forskning visar författarna hur visuella metoder kan bidra till metodologisk utveckling av mer konventionella metoder, främst med etnografiska och deltagande ansatser.

Läs mer om boken Visuella metoder på förlaget Studentlitteraturs hemsida.

Författare

Åsa Bäckström, GIH 
Vaike Fors, Högskolan i Halmstad