Ny bok 2015: Skador & sjukdomar

Nyheten publicerad | 2015-12-20

Ny bok 2015: Skador och sjukdomar - Akut omhändertagande inom idrotten. Författare är Eva Andersson och Kristjan Oddsson

Vad gör jag när olyckan är framme?

I detta häfte med tillhörande webbplats beskrivs olika skador och sjukdomar som av olika anledningar drabbar fysiskt aktiva personer, och vilka åtgärder som ska sättas in när olyckan är framme. Skade- och sjukdomsförloppen beskrivs på ett enkelt och sakligt sätt och det är tydligt vad du kan behandla själv och vad som måste behandlas av läkare.

Skadetyper, tejpning och sjukdomstillstånd

Häftet består av två delar: Skador i rörelseapparaten och Sjukdomslära. Den första delen innehåller bland annat en genomgång av skadetyper kroppsdel for kroppsdel, samt ett avsnitt om tejpning (som även finns som filmer på tillhörande webbplats). I den andra delen har det gjorts ett urval av olika akuta sjukdoms- och skadetillstånd som kan förekomma i samband med fysisk aktivitet. 

Läs mer om boken Skador & sjukdomar på SISU idrottsböcker

Författare