Ny bok 2015: Idéer för idrottsutveckling

Nyheten publicerad | 2015-11-16

Ny bok 2015: Idéer för idrottsutveckling. Författare från GIH är Karin Redelius, Jane Meckbach och Håkan Larsson

 

Utveckla idrotten

Denna antologi vänder sig till alla er som arbetar med idrottsligt utvecklingsarbete och varje dag gör en fantastisk insats genom att engagera barn och ungdomar i en meningsfull, hälsosam och rolig fritidsysselsättning. Antelogin bygger på de utvärderingar och forskningsprojekt som genomfördes inom ramen för Handslaget och Idrottslyftet. Den är uppbyggd utifrån fyra teman:

  • Utveckling av det idrottsliga ledarskapet
  • Utveckling av idrott för underrepresenterade grupper
  • Utveckling av idrottens samverkan med skolan
  • Utveckling av idrottens anläggningar

Läs mer om boken Idéer för idrottsutveckling på SISU idrottsböcker

Författare från GIH