Ny bok 2014: Om människan i rörelse och i vila

Nyheten publicerad | 2014-12-07

Ny bok 2014: Människan i rörelse och i vila - essäer av Peter Schantz

Om boken
Essäerna ger inblickar i de kroppsliga rörelsernas mångfald av syften och uttryck, alltifrån vardagliga behov av transport, motion och träning, till att tävla, uppleva naturen eller uttrycka sig genom dans. De belyses genom perspektiv från historia, samhällsplanering, fysiologi, psykologi, hälsoekonomi och medicin. Andra essäer berör frågor om värden i, och relationer till landskap. Det gemensamma för dem är att de, i deras tillämpning i denna skrift, beror av den förändring i natursyn som ägde rum mellan 1600- och 1700-talen. 

Läs mer om boken Om människan i rörelse och i vila på

Författare