Ny bok 2014: Kunskapsöversikt - Alkohol och idrott

Nyheten publicerad | 2014-01-29

Ny bok 2014: Kunskapsöversikt - Alkohol och idrott. Författare är C. Mikael Mattsson, Örjan Ekblom och Olof Unogård.

 

Förord

Sedan länge råder en allmän uppfattning i Sverige att alkohol och idrott inte hör ihop, ändå är det inte ovanligt att alkohol förekommer både i samband med idrottsevenemang och bland idrottsutövare.

Olika organisationer har publicerat egna policyer och informationsmaterial som har berört alkoholens förekomst och effekter i idrottssammanhang. Däremot saknas en övergripande kunskapsöversikt, vilket har blivit tydligt för oss under de år vi gemensamt drivit satsningen IQ Stars, som verkar för en ungdomsidrott utan alkohol. Aktiva, tränare, ledare och föräldrar efterfrågar mer kunskap om alkoholens effekter på prestation och träning samt om ungdomar och alkohol.

Mot bakgrund av det har Riksidrottsförbundet och IQ gemensamt gett Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt, även kallat FoU-projekt, bestående av att gå igenom, kartlägga och sammanställa vetenskapliga studier som rör alkohol och idrottsutövning. Författarna på GIH är ansvariga för innehållet i kunskapsöversikten.

Vår förhoppning är att denna kunskapsöversikt kommer att möta den efterfrågan som finns och kunna fungera som informationsmaterial för idrottsföreningar och utövare inom såväl elit-, bredd-, som motionsidrott.

Ladda ner boken Kunskapsskrift - Alkohol och Idrott

Författare

C. Mikael Mattsson

Örjan Ekblom

Olof Unogård