Två nya myndigheter

Nyheten publicerad | 2013-02-14

Den 31 december 2012 lades de tre myndigheterna Högskoleverket, Internationella programkontoret och Verket för högskoleservice ner. Verksamheten flyttas den 1 januari 2013 till två nya myndigheter: Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) och Universitets- och högskolerådet.

Vill du läsa mer om förändringen kan du gå in på hsv.se