Tidningen Fokus - Därför ska du plugga på GIH

Nyheten publicerad | 2013-04-12

Tidningen Fokus bad landets högskolerektorer betygsätta sitt eget lärosäte vad gäller svagheter och styrkor. Rektor Karin Henriksson-Larsén lyfter bland annat fram att GIH:s styrka är att det är Sveriges enda sammanhållna kunskapscentrum inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Svagheten är att GIH är en mindre skola och kan inte ta emot mer än tusen studenter.

Läs alla högskolors betygsättningar i tidningen Fokus.