Texter och bilder från GIH:s konvent

Nyheten publicerad | 2013-11-08

Under tre dagar arrangerade GIH för nionde gången Idrotts- och hälsokonventet. Under dessa dagar fylldes GIH:s lokaler av idrottslärare, hälsopedagoger, förskollärare med flera.

Här kan du ta del av de föreläsningar som hölls, ladda ner presentationer och se på bilder från de praktiska passen och se den entusiasm som infann sig.

Länk till Idrotts- och hälsokonventets dokumentation om föreläsningarna och om de praktiska passen.