Suzanne Lundvall blir ordförande i juryn för Årets gymnastikkommun

Nyheten publicerad | 2013-05-08

Blir barn smarta av gympa? Det är ett budskap på årets tävling till landets kommuner med fokus på barns behov av motorisk grundträning. Suzanne Lundvall förklarar på webbplatsen Gymnastik.se innebörden av budskapet:

- Vi har medvetet valt att spetsa till oss för att nå fram i informationsbruset och få uppmärksamhet för frågan att barn behöver och mår bra av rörelseträning och att gymnastik är en viktig grund. Och ja, allt fler indikationer finns idag som talar för att grundmotorisk träning – som barngymnastiken ger – också påverkar barns kognitiva förmågor. Självklart är det så att påståendet täcker in även andra former av rörelseträning.

Här kan du läsa hela artikeln om hur behovet av rörelseträning ökar och hur forskare ser brister i barns motoriska kompetens.