Stort antal ansökningar till GIH

Nyheten publicerad | 2013-04-24

Den 17 april hade totalt 2 835 sökt till GIH i år och förstahandssökande var 2,7 per plats. Siffrorna visar att GIH står sig starkt i jämförelse med andra högskolor med liknande utbildningar och är attraktivt bland de sökande.

De program som fått flest ansökningar är Sport Management som fick 718 sökande till 40 platser. Av dessa har 142 sökt programmet i första hand. Även Ämneslärarprogrammet uppgår antalet anmälningar till 1 328 och av dessa hade 273 valt programmet i första hand. Hälsopedagogprogrammet lockar fortfarande många sökande och 1 081 ville börja studera det på GIH. Av dessa hade 213 valt till programmet i första hand till de 60 platserna.

Även Masterprogrammet lockade 193 att söka till 30 platser. Av dessa hade 83 valt detta program i första hand. Det program som lockade minst antal sökande är Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Till programmet hade endast 25 valt det som första hand, vilket innebär att kursen inte blir fullsatt. Men det går fortfarande att söka till kursen då GIH valt att förlänga anmälningstiden. Det är dock konstigt att inte utbildningen lockar fler då kravet på legitimation införs från år 2014.