Sport Management-utbildning ökar tillgången på professionella ledare

Nyheten publicerad | 2013-02-15

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Södertörns högskola inleder ett samarbete kring kandidatprogrammet Sport Management. Programmet kombinerar företagsekonomi och idrottsvetenskap i syfte att utveckla framtidens idrottsledare.

Idrottsrörelsen och dess organisationer står inför nya krav och utmaningar. Både kommersiella och ideella delar av idrottsrörelsen behöver utveckla ledning och administration för att klara framtidens ökade behov av professionalisering. Därför satsar GIH och Södertörns högskola på ett samarbete kring en utbildning som motsvarar arbetsmarknadens behov av personer som är med och utvecklar idrottens framtid. 

- GIH är Sveriges ledande idrottshögskola och Södertörns högskolas ekonomiska utbildning håller också mycket hög kvalitet. Samarbetet gynnar båda parter då vi tar det bästa av varandras högskolor i den nya utbildningen, men de som gynnas mest är de studenter som börjar på Sport Management-programmet, säger Karin Henriksson Larsén, rektor vid GIH.

- Vi ser mycket positivt på samarbetet med GIH och är glada att kunna delta med vår framgångsrika utbildning i företagsekonomi, säger Moira von Wright, rektor vid Södertörns högkola.

Programmet startar höstterminen 2013. Studenterna läser idrottsvetenskap på GIH och företagsekonomi på Södertörns högskola. Utbildningen är treårig, heltidsbaserad och examen ges i företagsekonomi.

Samarbetet mellan GIH, Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, och Södertörns högskola med framståënde mångvetenskapliga utbildningar inom bland annat företagsekonomi, ska öka tillgången på professionella ledare inom idrottssektorn.

Anmälan till programmet är öppen från den 15 mars till den 15 april på antagning.se. Läs mer om programmet på www.gih.se/sportmanagement och www.sh.se/sportmanagement.