Skåne först ut i nationella LIV 2013-tester

Nyheten publicerad | 2013-05-22

Skåne är först ut då Gymnastik- och idrottshögskolan undersöker befolkningens kondition och levnadsvanor. Ungefär 2 000 personer mellan 20 och 65 år ingår i ett doktorandprojekt som heter LIV 2013. Professor Mats Börjesson är en av de ansvariga för projektet.

Läs hela pressmeddelandet som går i ut i Skåne-regionen.