Se upp med tävlandets baksida - Göran Kenttä i SvD

Nyheten publicerad | 2013-06-18

Att tävla tillsammans med kolleger kan förstärka sammanhållningen. Men det finns även risker med att som arbetsgivare premiera vinnarskallarm, säger forskaren Göran Kenttä i SvD. Han varnar den oaktsamma chefen för att ta med sig elitmentalitetens baksida till kontoret.

Men det finns även ett antal utmaningar för arbetsgivaren att möta. Det är exempelvis vanligt att någon på avdelningen inte vill eller kan delta i träningsaktiviteter.

– Oavsett om det är ett känslomässigt motstånd eller fysiska funktionshinder som hindrar deltagande så kan det innebära någon form av utanförskap. Om arbetsgivaren inte hanterar det på ett bra sätt finns det en risk att man skapar grupperingar på arbetsplatsen, säger Göran Kenttä.

Han anser att det krävs en strategi från ledningshåll för att få med dem som inte deltar i träning eller tävlingsaktiviteter. Om syftet är att få fler i rörelse kan ett smörgåsbord av aktiviteter vara en väg att gå. Och om syftet är att skapa tillhörighet och gemenskap kan en gemensam uppvärmning eller ett roterande schema med olika aktiviteter vara ett alternativ.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet.