SVEBI:s uppsatstävling

Nyheten publicerad | 2013-02-08

Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning (SVEBI) inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (om 15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt, -psykologiskt, -sociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

Läs mer om tävling på idrottsforum.se