Referat från ForskarFredag på GIH

Nyheten publicerad | 2013-10-02

Många seniorer kom till GIH på ForskarFredag den 27 september för att bland annat yoga, dansa, klättra och fika. De aktiviteter som arrangerades var ledda av studenter på GIH och uppskattades enormt av besökarna.

Besökarna kunde även ställa frågor direkt till sex forskare i rundabordsamtalen och fyra kända forskare fanns vid slutet av eftermiddagen i aulan i en Fråga Lund-panel. Dessa fyra forskare var Karin Henriksson-Larsén, Michail Tonkonogi, Per Renström och Björn Ekblom. Moderator var Harriet Wallberg.   

Här kan du ta del av de tester, aktiviteter och föreläsningar som arrangerades på GIH under ForskarFredag