Nytt samarbete mellan GIH och SISU

Nyheten publicerad | 2013-06-14

Den nya uppdragsutbildningen är mellan 2013 och 2015 och heter Idrottens Elittränarutbildning (ETU). Det är enheten Prestation och träning vid GIH som ansvarar för att utföra utbildningen på 45 hp för SISUs där det ska gå maximalt 30 studenter. Det är lektor Göran Kenttä som ansvarar för momenten inom tränarskap och högskolelektor Mikael Mattsson som ansvarar för momenten inom träningslära. Utbildningen sker i Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön.

De studenter som avslutar sina studier på ETU med godkända poäng kan tillgodoräkna sig dessa poäng inom ramen för GIH:s Tränarprogram och kan ansöka om antagning till senare del av program. Även de studenter som i höst startar sitt andra år på Tränarprogrammet kan ansöka om ETU-diplom efter genomgånget Tränarprogram om de är verksamma som elittränare eller har tydlig potential att bli elittränare. De ska även genomföra sitt examensarbete med stark koppling till ett specialförbund. SISU ansvarar för diplomeringen av dessa studenter.