Ny studie på akuta hamstringsskador på svenska elitfotbollsspelare

Nyheten publicerad | 2013-04-03

Bild på Carl AsklingGIH:s hamstringsexpert Carl Askling har genomfört studien tillsammans med medförfattarna Alf Thorstensson och Magnus Tengvar.

- Då hamstringsskador bland svensk elitfotboll är den vanligaste skadan så är resultatet av denna studie enormt viktig för både spelare, tränare och medicinskt ansvariga, säger Carl Askling. Genom att använda sig av ett rehabiliteringsprogram som belastar den skadade muskulaturen under stor förlängning minskar tiden åter till match jämfört med ett "konventionellt" rehabiliteringsprogram.

Studien är en prospektiv randomiserad jämförelse av två rehabiliteringsprogram. Totalt sjuttiofem fotbollsspelare med akut hamstringskada, som verifierades med magnetkameraundersökning, har inkluderats i studien. Hälften av spelarna lottades till ett rehabiliteringsprogram där fotbollsspelarna genomförde övningar där hamstrings belastades under stor förlängning medan den andra hälften genomförde "konventionella" övningar.

Huvudfyndet från studien är att tiden åter till match förkortades signifikant för de som tränade "förlängningsprogrammet" jämfört med de som tränade det "konventionella programmet", medelvärde för grupperna var 28 dagar respektive 51 dagar. Den stora skillnaden kan ha avgörande betydelse då en vanlig skadefrekvens för ett lag under en säsong är fem hamstringsskador.

För att få tillgång till studien kan du på bjsm.bmj.com söka den engelska titeln; Acute hamstring injuries in Swedish elite football: a prospective randomised controlled clinical trial comparing two rehabilitation protocols. Askling et al. 2013.