Ny studie på GIH visar att fyra av tio idrottsgymnasieelever har blivit inkilade

Nyheten publicerad | 2013-11-20

En ny studie från GIH visar att nära hälften av en grupp idrottsgymnasieelever och var fjärde äldre idrottsstudent har blivit inkilade i idrottsliga sammanhang. Majoriteten av eleverna har blivit inkilade vid sitt idrottsgymnasium medan en majoritet av idrottsstudenterna blivit inkilade i en idrottsförening.

– Idrotten når många barn och ungdomar och är en viktig uppväxtmiljö. Därför måste inslag som inte rimmar med idrottens ideal synliggöras. Inkilningar kan ha en kränkande potential, och de riskerar att skada och förödmjuka de som utsätts. Att kritiskt granska och diskutera förekomsten av inkilningar i idrott är därför angeläget, säger Karin Redelius, prorektor och docent vid GIH.


Här kan du läsa hela pressmeddelandet om inkilning i idrott.