Ny bok 2013: I takt med tiden?

Nyheten publicerad | 2013-10-21

Ny bok 2013: I takt med tiden? Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien. Redaktörer Erik Backman, GIH, och Lena Larsson, LNU.

 

Idag finns relativt mycket kunskap om skolämnet idrott och hälsa. I den här boken ställs befintlig kunskap om idrottslärarutbildningen i relation till pågående förändringsprocesser i skola, utbildning och samhälle. I boken ger författarna en samlad bild av den skandinaviska forskningen om idrottslärarutbildning. Utbildningen beskrivs och diskuteras utifrån historiska, utbildningspolitiska och professionsrelaterade perspektiv.

Boken vänder sig till studenter och doktorander inom idrottslärarutbildning samt till utbildare inom nämnda utbildning, såväl de som jobbar inom högskola som inom grund- och gymnasieskolan. Vidare är boken angelägen för personer inom myndigheter och organisationer som fattar beslut som rör idrottslärarutbildning.

Läs mer om boken I takt med tiden på Studentlitteratur.se

Beställ

Du kan beställa boken på Studentlitteratur.se

Författare

De författare som arbetar på GIH är länkade.

Erik Backman, redaktör

Lena Larsson, redaktör

 • Claes Annerstedt
 • Fiona Dowling
 • Lars Elbæk
 • Henrik Hegender
 • Mia Herskind
 • Glenn Kjerland
 • Konstantin Kougioumtzis
 • Svein Kårhus
 • Håkan Larsson
 • Suzanne Lundvall
 • Jane Meckbach
 • Kjersti Mordal Moen
 • Helle Rønholt
 • Katarina Schenker