Ny bok 2013: Gymnastik som medicin

Nyheten publicerad | 2013-05-03

Ny bok: Gymnastik som medicin. Författare är idrottshistoriker Anders Ottosson från Göteborg.

I alla tider har människan försökt bota och lindra sjukdomar med hjälp av gymnastik och massage. Under 1800-talet ökade intresset för denna typ av behandlingar enormt. Sjukgymnastik blev högsta mode och tillskrevs förmågan att bota och lindra ett stort antal kroniska och invärtes sjukdomar. Boken Gymnastik som medicin

Sverige var ledande i denna utveckling, sjukgymnastik sanktionerades av staten och läkare och lekmän från jordens alla hörn reste till Sverige för att hålla sig i à jour.

Målet var Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) i Stockholm, idag Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Förmodligen har ingen svensk utbildningsanstalt gjort större internationellt avtryck. Vid GCI betraktades sjukgymnastik som en vetenskap som skulle revolutionera medicinen, något som på sätt och vis också kom att ske. I denna bok berättas hur ett nytt yrke - sjukgymnastens, växte fram och spred sig till jordens alla hörn.

Läs mer om boken på förlaget Atlantis hemsida.

Författaren

Anders Ottosson