Ny bok 2013: GIH 200 år

Nyheten publicerad | 2013-01-17

Ny bok: GIH 200 år - svensk kunskap, hälsa och kraft. Sammanställd av John Fürstenbach.

Boken GIH 200 år - svensk kunskap, hälsa och kraft, 52 sidor som pdf.

Kapitel

- Från gymnastik till idrottsvetenskap

- GIH möter sitt tredje sekel

Bokens förord

Att få vara med om något så fantastiskt som ett 200 års-jubileum är få förunnat. Denna upplevelse får vi alla som nu är anställda och studenter på GIH ta del av. Att sätta sin egen verksamhet i relation till högskolans historia ger oss alla ett nytt perspektiv på det vi är och gör idag. I vissa delar har vi utvecklats mycket. I andra delar är saker väldigt lika som det var för 200 år sedan. Speciellt om man har så framåtsyftande föregångare som Pehr Henrik Ling och hans efterföljare. Att redan i början på 1800-talet propagera för att fysisk aktivitet är nyttig för hälsa, att träning kan användas för att behandla skador och att pedagogiken med vilken vi lär ut fysisk aktivitet är viktig visar att tankesättet i början på 1800-talet inte skiljer sig så mycket från idag.

Det du nu håller i din hand är en beskrivning av den unika utvecklingen som har lett fram till dagens Gymnastik- och idrottshögskola. GIH har i dag uppdraget att utbilda upp till och med forskarnivå inom området Idrott, fysisik aktivitet och hälsa. Våra examensämnen är Idrott och Idrottsvetenskap. De har på GIH fått en speciell profil som inrymmer många traditioner.

Vi har valt att presentera denna resa i tiden med utgångspunkt i GIH:s vapen, ett upprättstående svärd korsat av en fackla och en äskalupstav krönt med tre kronor. Symbolerna har betydelse för många av de bilder som kan ges av utvecklingen under 200 år och av vad som kan bli GIH:s närmaste framtid. Tillsammans ger de en bild av vad GIH är i dag - en fullständig idrottsvetenskaplig högskola. Jag hoppas vi lyckas ge er en känsla av en pigg 200-åring fylld av vitala studenter, lärare, forskare, idéer och aktiviteter som med en solid bas i sin historia fortsatt vill utvecklas med sin tid.

Redaktör

John Fürstenbach, projektledare GIH 200 år

Om du vill ha ett exemplar av boken kontakta receptionen vid GIH, receptionen@gih.se, så får du ett exemplar i mån av tillgång.