Ny bok 2013: 200 år av kroppsbildning

Nyheten publicerad | 2013-04-18

Ny bok: 200 år av kroppsbildning - Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan 1813-2013. Redaktörer Hans Bolling och Leif Yttergren.

Den 5 maj 1813 utfärdades ett kungligt brev med uppdrag åt Per Henrik Ling att i Stockholm inrätta ett institut för utbildning av gymnastiklärare.

Det var början till Gymnastiska centralinstitutet (GCI), idag Gymnastik- och idrottshögskolan. GIH är därmed världens äldsta verksamma offentliga lärosäte för utbildning av gymnastiklärare/lärare i idrott och hälsa.

GCI/GIH har varit tongivande inom svensk fysisk fostran under två sekel. Det gymnastiksystem som utvecklades med GCI som huvudman, Linggymnastik, och som under 1800- och 1900-talen spreds över världen utgör Sveriges viktigaste bidrag till den internationella kroppskulturen.

Den svenska idrottsrörelsen har sedan slutet av 1800-talet påverkats av den verksamhet som bedrivits vid institutet/högskolan. Många är de aktiva, ledare och tränare som genomgått utbildningen på GCI/GIH och sedan verkat inom idrotter på olika nivåer.

Innehåll

Med föreliggande antologi, där forskare från olika vetenskapliga discipliner medverkar, lyfts några perspektiv på den verksamhet som bedrivits vid GCI/GIH genom seklen.

Kapitel:

  • 200 år av kroppsbildning: Gymnastiska centralinstitutet / Gymnastik- och idrottshögskolan, en introduktion / Hans Bolling och Leif Yttergren
  • Gymnastik, nation och manlighet: grundandet av Gymnastiska centralinstitutet 1813 / Jens Ljunggren
  • Svärdet, facklan och staven samt en ek på villovägar?: synen på sjuk och frisk vid GCI 1813 till cirka 1950 / Anders Ottosson
  • Elin Falk, GCI och föreställningar om barnet: en analys av gymnastikstriden vid Stockholms folkskolor 1910-1913 / Pia Lundquist Wanneberg
  • Sally Högström og det moderne kvindeprojekt: svensk gymnastik og GCI's betydning i Danmark / Else Trangbæk
  • Pionjärer med moraliskt mod: ett sekel med en kvinnlig lärarutbildning i kroppsövning / Suzanne Lundvall och Jane Meckbach
  • Rationell träning: GCI:s fysiologiska forskning i möte med samhälle och idrott / Daniel Svensson och Sverker Sörlin
  • Från exercis och dagövningar till Idrott och hälsa: skolans fysiska övningar / Björn Sandahl
  • Idrottsvetenskap - läran om ... idrott?: en nutidshistoria om forskarutbildningsämnet idrottsvetenskap / Håkan Larsson
  • Hövdingarna: GCI/GIH:s chefer under 200 år / Jan Lindroth

Redaktörer

Fil dr Hans Bolling, SU

Docent Leif Yttergren, GIH

Försäljning

Boken "200 år av kroppsbildning" finns till försäljning över disk i GIH:s bibliotek.

Försäljningspriset är 269 kr.

Anställda och studenter vid GIH samt medlemmar i föreningen GCI erhåller 15 procents rabatt (pris 229 kr) mot uppvisande av medlemskort, vid köp i GIH:s bibliotek.