Internationellt friluftsseminarium på GIH

Nyheten publicerad | 2013-06-18

Under 5-9 juni har GIH, tillsammans med Friluftsfrämjandet och nätverket EOE, arrangerat ett internationellt friluftsseminarium under rubriken “Urban nature: inclusive learning through youth work and school work”.

Det övergripande temat för seminariet har varit tätortsnära friluftsliv. Under seminariet har 96 deltagare från Sverige, Norge, Finland, Tyskland, England, Island, Danmark, Polen, Österrike, Slovenien, Singapore och Australien deltagit.

Deltagarna har varit engagerade i praktiska workshops samt presentationer av ungdomsprojekt, skolprojekt, forskning och utbildning med anknytning till friluftsliv och outdoor education. Från GIH har följande lärare och forskare deltagit:
 

  • Lektor Erik Backman (arrangemang och organisation)
  • Professor Peter Schantz (key-note speaker) "Outdoor life landscapes as arenas for perception and learning -- theories, thoughts and examples in urban nature"
  • Docent Suzanne Lundvall (key-note speaker) “Physical Culture, PETE and the Swedish School of Sport and Health Sciences: A 200-year perspective”
  • Adjunkt Kerstin Nilsson (praktisk workshop)
  • Adjunkt Kerstin Stenberg (poster och friluftsledare)
  • Lektor Jan Seger (poster och friluftsledare)
  • Adjunkt Birgitta Bergström (friluftsledare)

Finansiellt stöd för seminariet har erhållits från GIH och Ungdomsstyrelsen genom EU-programmet ”Ung och Aktiv”. Om du är intresserad och vill läsa mer, gå då in på: www.gih.se/EOE2013