Internationellt besök på GIH

Nyheten publicerad | 2013-09-26

Bild på Rolf CarlssonUnder hela vecka 40 kommer en grupp från Ryssland, Vitryssland, Polen, Lettland och Sverige till GIH för att ta del av en studie om kombinationen elitträning och gymnasiestudier.

Projektet syftar till att belysa de modeller som tillämpas i de olika länderna vad gäller förutsättningarna för att kombinera elitidrott med gymnasiestudier, det vill säga motsvarande våra riksidrottsgymnasier. Bland frågeställningar kan nämnas tränarkompetenser, urvalsmekanismer och eleverfarenheter från skolorna i respektive länder.

Datainsamlingen befinner sig i sitt slutskede och berör tränare och elever på skolor och det är den insamlade datan som samlats in i de olika länderna som kommer att diskuteras.

- Det jag kan säga hittills är att Ryssland och i synnerhet Vitryssland satsar hårt på att hitta och stödja idrottstalanger. Projekt av det här slaget och med länder med vitt skilda etniska grupper och politiska system är mindre vanliga, säger Rolf Carlson som är initiativtagarna till studien som finansieras av Svenska Institutet.

De som medverkar i studien är GIH:s motsvarande lärosäten det vill säga Russian State University of Physics, Education i Moskva, Belarusian State University of Physics, Education and Health i Minsk, University of Physical Education i Warzawa samt Latvian Academy of Sport Education i Riga.