Internationell konferens om stadens naturområden

Nyheten publicerad | 2013-06-04

Mellan den 5 och 9 juni är Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm värd för den internationella konferensen EOE. Temat för konferensen är “Urban nature: inclusive learning through youth work and school work” och vänder sig till lärare, universitetspersonal och ungdomsledare som vill fördjupa sina kunskaper inom stadens naturområden.

Den internationella konferensen lockar deltagare från hela Europa för att förkovra sig i hur man kan använda naturen i utomhuspedagogiken då den ökade globaliseringen och städernas tillväxt gör det viktigt att belysa gränserna mellan natur och civilisation. Dagarna bjuder på föreläsningar och workshops inomhus och utom med fokus på hur man bäst tar tillvara stadens naturområden ur ett utbildningsmässigt perspektiv.

– Konferensen undersöker även möjligheter och begränsningar som den urbana miljön är kopplade till vad gäller demokrati och delaktighet. Tanken är även att konferensen ska bidra till att skapa nätverk för praktiskt samarbete och kunskapsöverföring inom hela Europa, säger Erik Backman, högskolelektor på GIH och ansvarig för konferensen.

Seminariet delas in i tre olika inriktningar:

  • - Klassiska utomhusaktiviteter som vandring, paddling, cykling och segling.
  • - Äventyrsaktiviteter som parkour, skateboard och klättring.
  • - Social integrering utifrån jämställdhet, socioekonomisk klass, etnicitet och funktionshinder.

Konferensen är ett i samarbete mellan Friluftsfrämjandet, Ungdomsstyrelsens EU-program Ung och Aktiv, EOE Network, GIH, Svenska Turistföreningen, Nationellt centrum för utomhuspedagogik och Haglöfs.