Installationsföreläsningar den 2 maj

Nyheten publicerad | 2013-04-30

Varmt välkomna till installationsföreläsningar av professor Mats Börjesson och professor Peter Schantz. Från klockan 18.00 äger föreläsningarna rum i sal 1505.

Mats Börjessons föreläsning heter "Fysisk aktivitet - bra både när du är frisk och sjuk" och handlar om hälsoeffekter av fysisk aktivitet, både som förebyggande, men också för att specifikt behandla många sjukdomar som till exempel fysisk aktivitet på recept.

Peter Schantz föreläsning heter "Rörelse som en röd tråd mellan hållbar utveckling och muskulär anpassning".

 

Varmt välkomna!