Inbjudan till högtidligheten på Stadshuset den 4 maj

Nyheten publicerad | 2013-02-22

Bild på Stockholms StadshusFrån och med nu går det att anmäla sig till GIH:s jubileumsfest i Stockholms stadshus. GIH:s gäster, personal och studenter kommer få inbjudningar med post. Det gäller också före detta anställda och före detta studenter som anmält sig till GIH:s alumniverksamhet.

Jubileumshögtiden äger rum i Stockholms stadshus lördagen den 4 maj med början klockan 18.00. Då ska alla gäster – iförda frack, lång klänning eller folkdräkt - vara på plats i Blå hallen. In på balkongen kommer en procession och sedan följer en kort akademisk högtidlighet som övergår i en bankett. Efter banketten blir det dans till KMH Jazz Orchestra i Gyllene salen. Allt detta uppblandat med underhållning är relaterat till 200-års firandet av GCI och GIH.

Den 5 maj är den verkliga födelsedagen. Den dagen fattade Kongl. Maj:t beslut att inrätta GCI och ge Pehr Henrik Ling uppdraget att vara dess förste föreståndare. Vid midnattsslaget är det alltså dags för en födelsedagsskål; och 01.00 stänger Stadshuset.

Om du inte har fått en inbjudan kan du maila till ansvarig för jubileumshögtiden John Fürstenbach. Läs mer om högtidligheterna i Stadshuset den 4 maj.