Idrottsstudenter dricker mer än andra ungdomar

Nyheten publicerad | 2013-10-03

Olof Unogård, forskningsassistent på Gymnastik- och idrottshögskolan medverkar i en artikel i Dagens nyheter gällande idrottande studenters alkoholvanor.

Ett stort antal studier som gjorts utomlands visar att idrottsstudenter dricker mer alkohol än icke idrottande studenter. Unogård menar att man ska vara försiktig att översätta studierna rakt av till den svenska idrottsrörelsen men att det absolut väcker frågor.

Läs hela intervjun på dn.se