Idrottspsykologi som är användbar i yrkeslivet

Nyheten publicerad | 2013-01-17

Carolina Lundqvist som är högskolelektor inom idrottspsykologi på Gymnastik- och idrottshögskolan medverkar i en artikel på shortcut.nu om hur idrottspsykologi kan användas i yrkeslivet.

Läs om hennes tips på Shortcut.nu