Hälsoprojektets resultat lockade många

Nyheten publicerad | 2013-05-21

I Lidingös stadshus hade ett 30-tal personer kommit för att ta del av Hälsoprojektets resultat. Över 100 pensionärer har deltagit i projektet, ett samarbete mellan Lidingö stad och GIH.

Hälsoprojektet är ett samarbete mellan Lidingö stad och GIH, där studenterna får praktik och pensionärerna kostnadsfri träning. En klassisk vinna vinna-situation alltså. Projektet har pågått under tolv veckor med två pass i veckan. Innan träningen påbörjades genomgick alla deltagare ett hälsotest som ska följas upp efter periodens slut.

Läs mer om Hälsoprojektet.