Forskarskola i idrott och hälsas didaktik

Nyheten publicerad | 2013-11-06

Vetenskapsrådet har beslutat att bevilja GIH medel för Forskarskola på sammanlagt 3 860 000 kronor. Dessa pengar är fördelade likvärdigt på åren 2013-2016. Forskarskolan ingår i regeringens satsning på licentiandutbildning för yrkesverksamma förskollärare och lärare i syfte att bidra till att bygga upp skolans kunskapsbas och öka antalet lärare med utbildning på forskarnivå i förskolan och skolan.

GIH är huvudsökande tillsammans med Örebro universitet och Malmö högskola. Pengarna räcker för totalt sex idag yrkesverksamma lärare att forska vidare inom forskarskolan för idrott och hälsas didaktik.

Av totalt 24 inkomna ansökningar beviljades sju, där GIH var en av dem. Nedan ser du vilka universitet och högskolor som blivit beviljade bidraget.

Medelsförvaltare

Totalt beviljat belopp för perioden 2013-2016 (tkr)

 

Linköpings universitet

14 536 000

 

Göteborgs universitet

12 796 000

 

Högskolan för lärande och kommunikation

8 908 000

 

Lunds universitet

8 528 000

 

Stockholms universitet

7 108 000

 

Kungl Tekniska Högskolan

4 264 000

 

Gymnastik & Idrottshögskolan

3 860 000