Förtydligande om högtidligheten i Stadshuset den 4:e maj

Nyheten publicerad | 2013-03-20

Med anledning av Aftonbladets publicering om “miljonfesten” vill GIH passa på att förtydliga dels budgeten, dels uppkomsten till högtidligheten. 

Kostnaden för Stadshuset är budgeterad till 985 000 kronor. Till detta tillkommer intäkter av betalande gäster. Det är glädjande att så många som närmare 500 personer väljer att närvara den 4:e maj. Kvällen bjuds på promovering av hedersdoktor Pia Sundhage och underhållning av studenter från GIH och Kungliga Musikhögskolan. 

Planering för jubileumsåret där festen i Stadshuset ingår började redan 2008. Här beslutades även att jubileumsboken skulle tas fram och som också kan användas som lärobok samt förslag på olika vetenskapliga konferenser. Under åren har symposier, konferenser och temabilagor sparats och förlagts till jubileumsåret för att göra GIH mer synligt 2013.

Klicka på länkarna för mer information om 200-års jubileet och programmet för Stadshuset den 4:e maj.