Forskarstafett om idrott, jämställdhet och genus

Nyheten publicerad | 2013-02-28

Fredagen den 8 mars är det den internationella kvinnodagen och för första gången anordnar GIH en forskarstafett på temat idrott, jämställdhet och genus. Under dagen diskuterar lärare, forskare och doktorander idrottsrelaterade jämställdhets- och genusfrågor ur olika populärvetenskapliga perspektiv.

– Detta område är ett av de mest utforskade inom den samhällsvetenskapliga idrottsforskningen. Det finns mycket att presentera och forskarstafetten blir en manifestation för frågor om idrott, genus och jämställdhet på den nationella idrottsvetenskapliga arenan, säger Håkan Larsson, professor i idrottspedagogik vid GIH.

Några av presentationerna koncentreras kring kön och hur kön samspelar med andra kategorier eller dimensioner i olika idrottssammanhang. Några av presentationerna inriktas på jämställd idrott.

Exempel på några av de 13 föreläsarna är Eva Olofsson från Umeå universitet som är pionjär inom området genusforskning och idrott. Hon har i över 40 år forskat kring kvinnors villkor i idrotten och kämpat för en mer jämställd idrott. Suzanne Lundvall är docent på GIH och ger ett historiskt perspektiv och resonerar kring framtida utmaningar inom idrottsforskningen. GIH:s rektor Karin Henriksson Larsén föreläsning heter ”Vad är kön? Vad är genus?” och Helena Tolvhed från Stockholms universitet föreläser om frigörelsen i rösträttens kölvatten om den kvinnliga friidrottens genombrott och tillbakagång på 1920- och 1930-talen.

Stafetten börjar klockan 09.30 och eftermiddagen avslutas med ett panelsamtal mellan Eva Olofsson, Håkan Larsson och Malin Eggertz Forsmark, Gymnastikförbundets ordförande och vd för World Village of Women Sports. Forskarstafetten beräknas att avsluta klockan 16.00.

Stafetten vänder sig till alla som är intresserade av eller vill veta mer om idrott, jämställdhet och genus. Det är gratis och ingen föranmälan behövs.

Läs programmet på www.gih.se/forskarstafett2013