Fler läkare ordinerar träning på recept

Nyheten publicerad | 2013-01-08

Enligt en studie av högskolelektor Lena Kallings från GIH så har antalet förskrivningar av träning på recept (FaR) ökat under de 10 år som metoden funnits. Det är det stora skillnader i Sverige över hur många förskrivningar som görs i de olika landstingen.

Läs mer i artikeln om studien som Lena Kallings skrivit i Läkartidningen nr 51-52 2012.

Lena Kallings har också blivit intervjuad i TV4 och på olika lokala radiostationer. Lyssna på inslaget i TV4Play.

Du kan också läsa en artikel på Gefle Dagblad om Lena Kallings och Gävleborg där det skrivs ut mest fysisk aktivitet på recept jämfört med andra län i Sverige.