Eva Linghedes uppsats vann internationellt pris

Nyheten publicerad | 2013-12-03

Eva Linghedes uppsats vann internationellt pris

Det är World Village of Women's Sports Priset, WVWS, som utsett GIH:s doktorand Eva Linghede till vinnare med sin uppsats ”Har passionen för hästar ett kön?”.

Priset inrättades 2010 med syfte att uppmuntra studenter att intressera sig för ett viktigt forskningsområde - genus och idrott.

De uppsatser som kvalificerat sig till tävlingen har varit på magister- eller kandidatnivå och har examinerats under läsåret 2012/2013 samt blivit godkända. Det är examinatorer eller handledare som nominerat uppsatserna. En bedömning utifrån ett helhetsperspektiv har gjorts där aktuellt ämne och kvalitet på uppsatserna varit av särskilt vikt. Antalet nomineringar har slagit rekord detta år.  

Juryns motivering av uppsatsen "Har passionen för hästar ett kön?":

Genom att använda en spännande metod och framställningsform, den narrativa analysen, kan författaren åskådliggöra och öka förståelsen för komplexiteten i maskulina genuskonstruktioner. Det är ingen lätt uppgift, men Linghede lyckas med detta genom sin goda språkanvändning och goda kunskap om genusteori. En av uppsatsens viktigaste slutsatser är dessutom att författaren visar på betydelsen av att praktiskt jämställdhetsarbete handlar om båda könen. Juryn tycker också att det är extra roligt att belöna någon som studerat en idrott som hittills inte rönt så mycket uppmärksamhet inom idrottsforskningen – trots att det är en av de största barn- och ungdomsidrotterna.

  

Juryn har 2013 bestått av Malin Eggertz Forsmark, VD WVWS, Luciano Astudillo, samhällsentreprenör, fd riksdagspolitiker och rådgivare till WVWS, Susanna Hedenborg, professor, Malmö Högskola och Jenny Henrichson, PR- och informationsansvarig WVWS.