DO granskar 20 av landets högskolor

Nyheten publicerad | 2013-03-21

Diskrimineringsombudsmannen, DO, startar en granskning av universitet och högskolor för att se hur de lever upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. DO kommer att begära att högskolorna redovisar hur de arbetar för att uppnå lika rättigheter och möjligheter för alla.

Syftet är att ta reda på hur skolorna lever upp till lagens krav på allas lika rättigheter och möjligheter - oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

GIH ingår i granskningen av 20 högskolor i Sverige.

Läs mer på Juridiks webbplats om granskningen av DO.