Bilder och referat från Idrottslärarstämman

Nyheten publicerad | 2013-05-23

Närmare 150 personer kom till Idrottslärarstämman den 3-4 maj på GIH. Föreläsningslokaler och gymnastiksalar var fulla av entusiastiska idrottslärare som hade ett stort utbyte av att diskutera och jämföra upplevelser och erfarenheter från sina respektive skolor. Idrottslärarstämman arrangerades av GIH och Sveriges Idrottslärarförening (IL).

Läs hela referatet och se bilderna från årets Idrottslärarstämma.